top of page

Naziv modela:

Luna

Kategorija:

Kuhinje

Proizvođač:

Mobilturi

Opis:

Parče raja. Luna tumači vaš stil dovodeći kuhinju u novu dimenziju, koja je sposobna da modelira tajne korespondencije između značenja i forme, upotrebljivosti prostora i besprijekornog dizajna.


Luna je dizajnirana za minimalnu estetiku. Detalji i kontrasti materijala, pažnja na svaki detalj. Luna ništa ne prepušta slučaju.


Luna postaje protagonist velikog scenarija koji vidi prisustvo mnogih živih elemenata sa jasnim stilom i trezvenom elegancijom. Svaki element je detaljno proučen i strukturiran prema funkcionalnim potrebama.

bottom of page